Fiskeribladet omtalte mandag denne uken en sak om en tidligere ansatt i Havforskningsinstituttet hvor det ble fremsatt en rekke uriktige påstander fra én navngitt kilde, som er søkt underbygget ved andre