Det er nå mye usikkerhet om disse kravene. Må man installere med GPS-sporing, eller holder det med AIS klasse A og daglig fangstrapportering?

Installasjon med GSM-sporing er jo like dyrt som med satellitt. Leverandørene eier jo dette.

Det nye rapporteringsregimet er unødvendig og altfor dyrt. Dette burde ikke vært en kostnad som fiskere skulle måtte betale.

I åpen gruppe utgjør kostnadene for installasjon og første års abonnement 10 prosent av torskekvota!

Det begynner å bli altfor mange pålegg som påføres fiskere. Her burde landbasert teknologi benyttes. Klasse A AIS og den daglige rapporteringen fra Råfisklaget burde sammenfattes og tilpasses de standarder som kreves for rapportering, dette mates daglig inn i systemene til byråkratene.

Dette er fullt ut mulig teknologisk. Med denne ordningen vil den minste flåten tilfredsstille kravene til rapportering med installasjon av klasse A AIS, noe som gir større sikkerhet for fiskerne selv.

Den minste flåten bør holdes utenfor disse kravene og her må fiskerimyndighetene kunne bruke de muligheter en har.