Bakgrunn for saken: . Begge partene fikk bot, og det ble satt en inndragning