På slutten av krigen da de allierte begynte å få overtaket både på sjøen, i luften og på bakken var, Hitler opptatt av å hjelpe Japan med å produsere moderne våpen og krigsmateriell, inklusiv atombomben.

En organisasjon som blant annet hadde som oppgave å sørge for transport av krigsviktig materiell til og fra Tyskland, «Der Marinesonderdienst» var organisatorisk plassert direkte under Marinens Overkommando.

Jan Jæger, pensjonert admiral og tidligere ubåtinspektør i Sjøforsvaret Foto: OLE ERIK KLOKEIDE

Denne organisasjonen koordinerte transport av krigsviktig materiell til Japan med spesialkonstruerte undervannsbåter, som hadde lang rekkevidde og stor lastekapasitet.