Og truslene er blitt flere og større.

De siste åtte årene har det dessverre ikke blitt gjort det store for å redde villaksen. Noen enkelttiltak skal allikevel berømmes.

Vassdrag som er blitt vernet for kraftutbygging, fortsatt kalking av vassdragene våre og en begrensning av sjølaksefiske. I tillegg ble også genbanken i Hardanger reddet til slutt, men da etter massivt press fra opposisjonen.

Stengt for fiske

Men alt i alt er det ikke en positiv utvikling for bestandene. Cirka halvparten av de lakseførende vassdragene er blitt stengt for fiske grunnet alt for små og sårbare bestander av laksefisk. Vi har opplevd sjøaure og laksesmolt som lider og dør under ett altfor stort antall lakselus langs kysten vår.

Og ikke minst, vi har en genetisk innblanding fra rømt oppdrettsfisk i laksestammene våre som er uakseptabel.

Utviklingen har allikevel ikke latt seg bremse helt. Det er flere forsøkskonsesjoner med lukkede oppdrettsanlegg. Uten utslipp og uten spredning av sykdom og parasitter i vannmassene. Dette er fremtiden. Hvis vi ønsker vekst i næringen og hvis vi ønsker en fremtidig, høstbar bestand av vill laks.

Regjeringens siste innsats for Villaksen er den såkalte «handlingsplanen for villaks». Jeg finner dessverre lite i denne som gjør de drastiske grepene som kan gi oss håp for at Jølstra, Lærdal og stort sett de fleste vassdragene i Vestland, kan bli åpne for allmennheten.

Vår sibirske tiger

Det er en god kunnskapsoppsummering, men den tar ikke de grepene som trengs med de største truslene: Genetisk innblanding fra havbruksnæringen og lakselus.

Vi trenger laks som rekreasjon og som en hobby for en stor andel av befolkningen. Men naturen og vi trenger også laksen som den delen av økosystemet den er. Vår sibirske tiger, vår panda, den sølvblanke og fascinerende laksen.

For de neste årene vil vilkårsrevisjonene for kraftnæringen være avgjørende arbeid. Hvordan få trafikklyssystemet i havbruksnæringen til å bli ett nyttig verktøy for villfisken, ett effektivt regelverk for reelt å redusere antall lakselus og kartlegge og finne tiltak for den økende utfordringen med pukkellaks.

Jeg har store forventninger til det kommende regjeringsarbeid for villaksen.

Hvem som vil ta de nødvendige grepene som fiskeriminister og miljøvernminister.

Og håper de og hele regjeringen med Stortinget bidrar til at det ikke blir nye år med ørkenvandring.