Naturvernforbundet slår alarm og trapper opp kampen for livet i fjorder og hav. Naturvernforbundets landsmøte krever at Regjeringen nå imøtekommer klagene på utslippstillatelse og driftstillatelse i Førdefjord-prosjektet, som nå ligger hos ministrene Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø, begge fra partiet Venstre.

Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet
Anne-Line Thingnes Førsund, leder Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

Tillatelsene må trekkes, slik at dette miljøskadelige prosjektet kan skrinlegges en gang for alle. Førdefjorden må bevares, ren og fiskerik som nå, også for kommende generasjoner. Dette er en av få gjenværende fjorder på Vestlandet med et intakt og fullt fungerende økosystem.

Norge er ett av tre land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen. Både Indonesia og Chile har nylig vedtatt å slutte med slik gruvedrift. Nå er det bare Norge, Papua Ny-Guinea og Tyrkia som fortsatt tillater gruvedumping i sjøen.

I 2020 ble det gitt grønt lys til dumping av gruveavfall både i Førdefjorden i Vestland og Repparfjord i Finnmark. Begge prosjektene vil medføre betydelig forurensning og ramme livet i fjordene hardt.

Regjeringen må nå innse hvor skadelig gruveavfall er for livet i havet. Snart er Norge det eneste landet som tillater direkte forurensning av sårbare fjorder. Dette kan vi ikke akseptere.

Erna Solberg leder Det internasjonale havpanelet, som påpeker hvor viktig det er å stanse forurensningen fra land. I tillegg har Norge ved statsministeren fått en lederrolle i FNs havforskningstiår. Tilstanden for verdens hav er svært alvorlig. Havpanelet har slått alarm om svært alvorlig tilstand for verdens hav og ber om omfattende innsats for å redde havets økosystemer.

Skal Norge ha noen troverdighet i det internasjonale miljøarbeidet, kan vi ikke være et av de siste landene i verden som forurenser sjøen med gruveavfall. Vi krever nå at denne naturødeleggende praksisen blir forbudt, også i Norge. Det er viktig at Norge inntar en internasjonal lederrolle i arbeidet for et rent hav. Da man snarest stanse alle tillatelser til gruvedumping.

I Førdefjordsaken har Naturvernforbundet sendt klager, som nå ligger til behandling i departementene. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn behandler klagen på den endrede utslippstillatelsen for gruvedumping i Førdefjorden, som også inkluderer miljøgiften SIBX. Klagen på driftstillatelsen ligger til behandling hos næringsminister Iselin Nybø. Begge er ministre for partiet Venstre, som har uttalt seg sterkt mot gruvedumping i Førdefjorden og har forbud mot slik dumping i sitt partiprogram.

Det er helt uakseptabelt å dumpe millioner av tonn med gruveavfall i Førdefjorden. I tillegg til store mengder slam og partikler, inneholder gruveavfallet farlige miljøgifter. Dette er et svært risikabelt eksperiment. Det sier seg selv at vi ikke kan behandle fjordene våre på denne måten.

Havforskningsinstituttet har gang på gang frarådet å dumpe gruveavfall i Førdefjorden og protestene fra fiskeri-, sjømat-, reiselivsnæringen og miljøorganisasjonene har vært sterke og vedvarende, slik også den folkelige protesten mot å ødelegge fjorden er.

Regjeringen har avvist alle klager og godkjent gruveselskapet Nussir sine planer om å bruke Repparfjorden i Finnmark som deponi for gruveavfall. Hvert år skal det slippes ut to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam, rett ut i sjøen. Gruvedriften vil ramme livet i fjorden, den samiske reindriften og fiskeriet i området. Saken er aktualisert etter at gruveselskapet varslet byggestart i Hammerfest denne sommeren.

Nå begynner det å haste med et endelig forbud mot gruvedumping i sjø. At man tillater dette i nasjonale laksefjorder henger ikke på greip. Tillatelsene gis på tvers av faglige råd og advarsler. Dette er å fremme en skitten industripolitikk, der man prioriterer kortsiktig økonomisk gevinst foran hensynet til naturverdier og ressurser som varer evig, hvis man forvalter dem rett.