Torsken er den viktigste arten i norsk fiskerinæring og grunnmuren i både flåteleddet og fiskeindustrien som fisker og foredler hvitfisk. Etterspørselen etter torsk falt under pandemien. Nå som mange konsumenter er vaksinert og verden åpner opp igjen, er etterspørselen gradvis på vei tilbake.

I begynnelsen av oktober var førstehåndsprisen på tråltorsken nesten 40 prosent høyere enn bunnivået i vår, mens prisen på linetorsken er 20 prosent høyere. Det forteller oss at torsken nok en gang «reiser seg» etter kriser.

Finn-Arne Egeness.