Tobisen er et viktig byttedyr for sjøfugl, sjøpattedyr og fisk. Det er ikke riktig, som Fiskeribladet skriver , at forvaltningen ikke legger vekt på dette. Hovedmålet med forvaltningsmodellen for tobis er nettopp å bygge opp igjen gytebiomasse på historiske tobisfelt – av hensyn