Det er resultatet etter at regjeringen Bondevik innførte forskrifter som endret torsketrålernes leveringsplikt av tildelte fiskekvoter. Mens trålerne tidligere måtte levere fangstene fysisk til bestemte fiskeindustrianlegg til bearbeiding,