Oddmund Enoksen har i Fiskeribladet et innlegg 23. august hvor han skriver at «Sjødeponi i Repparfjorden er beste løsning», og signerer som SV-medlem. Jeg har tre punkter jeg vil opplyse om:

1. SV støtter aksjonistene, er imot sjødeponi i Repparfjorden, og er ellers uenig i det aller meste av det Enoksen skriver i innlegget.

2. Enoksen har en lang tradisjon for å skrive innlegg som går mot SVs politikk, både i denne saken og andre.

3. Enoksen representerer ikke SVs syn, men SV har ingen mulighet for å stoppe enkeltmedlemmer fra å skrive innlegg.

SVs partisekretær Audun Herning