Sakene som har kommet fram, er ikke forenelig med den standarden vi legger til grunn for driften av vårt rederi.

Vi har ikke vært kjent med alle detaljene som nå har kommet fram, og vil være tydelig på at slik ønsker vi ikke å ha det om bord hos oss. Vi må komme til bunns i hva som har foregått. I denne prosessen vil vi også vurdere en ekstern gjennomgang.

Nye «Stormhav» ble levert høsten 2020, og vårt første driftsår har vært krevende på mange måter. I lys av sakene som har kommet fram, har vi derfor satt i gang en full gjennomgang av våre interne rutiner.

Vi skal være et seriøst og skikkelig rederi, og vi skal ha et arbeidsmiljø hvor alle skal være trygge. Vi ser også at vi må følge opp mannskapet vårt og rutinene om bord på en tettere måte. Dette er noe vi også umiddelbart vil følge opp i dialog med våre tillitsvalgte. Vi tar sterkt avstand fra alle former for seksuell trakassering, mobbing, vold, trusler og rusmisbruk.

For oss er det viktig å rekruttere unge fiskere og kvinnelige fiskere. Vi mener dette er nødvendig for å bringe næringa framover, men det stiller også store krav til oss. Vi skal jobbe steinhardt sammen med mannskapet for å vise at sakene som har kommet fram de siste dagene ikke er representative for hvordan vi ønsker å drive vårt selskap.

Vi er glade for at Sjøfartsdirektoratet har vært om bord hos oss og hatt en grundig gjennomgang av systemene våre. Det aller meste er i orden, og de påleggene vi har fått har vi allerede fulgt opp. Vi vil også gå i dialog med Norges Fiskarlag om hvordan vi som rederi bør jobbe for å oppnå målet vårt om å tilby trygge og attraktive arbeidsplasser både for menn og kvinner om bord i «Stormhav».