Flere forskere ved Universitetet i Stavanger har analysert dette. Vår forskning er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og Forskningsrådets skatteprogram. Vi har ved en rekke anledninger oppgitt våre finansieringskilder, men har også ved en del anledninger ikke har gjort det. Nå har vi lært at vi alltid skal gjøre det, og det er spesielt viktig når temaet er så omdiskutert som havbruksskatt.

Vi har gjort beregninger på ulike investeringsprosjekter i havbruksnæringen ved en skatt etter modell fra vannkraft. Forslaget til flertallet i utvalget landet omtrent der, men med en 40 prosent særskatt på overskuddet, som er enda høyere enn i vannkraft.