Statlig distriktspolitikk har i stor grad handlet om å tilføre ressurser og nye statlige arbeidsplasser til byene, samt parallelt å flytte statligi arbeidsoppgaver fra småkomunnene til byene i samme fylke. Bø kommune i Nordland er en av de kommunene som er blitt tappet for statlige arbeidsplasser.

Fiskeridirektoratet skal omorganiseres og den foretrukne modellen har ingen geografiske bindinger. Det åpner for at direktoratets ulike operative så vel som administrative enheter kan plasseres hvor som helst i landet. Bø kommune har stor interesse i å få tilført noen av disse enhetene.