Polhavet er havområdene nord for kontinentene. Sammen med deler av randhavene rundt, er det dekket av is hele eller deler av året. Det er alminnelig antatt at rundt midten av århundret vil Polhavet vil være tilnærmet isfritt på ettersommeren.

Alf Håkon Hoel Professor, UiT – Norges arktiske universitet og Havforskningsinstituttet Foto: Privat

Mens menneskeskapte klimaendringer er den viktigste driveren bak endringene i isen, er det lite menneskelig aktivitet i selve Polhavet.