Polhavet er havområdene nord for kontinentene. Sammen med deler av randhavene rundt, er det dekket av is hele