Fiskebåt Vest hadde et godt og interessant medlemsmøte sist fredag. Gode innledninger fra dyktige og interesserte politikere og Fiskebåts medlemmer og ansatte.

En engasjert fiskeriminister som ønsker å lytte til hele næringen. En god politisk debatt der viktigheten av stabile politiske rammevilkår ble understreket av alle politiske parti, kanskje med et unntak av SVs deltager.

Paul Harald Leinebø. Fiskebåt Vest. Foto: Privat

Det ble pekt på konsekvensene av usikkerhet, blant annet redusert aktivitet langs kysten, svekket verdiskapning, økte kostnader, redusert mulighet til å møte det grønne skifte og reduserte oppdrag for verfts- og utstyrsleverandørene langs kysten. At et nytt storting bør ikke bryte avtalen om stabilitet i de politiske rammevilkårene som både kyst- og havfiskeflåten har investert i tillit til.

Fiskeribladet valgte å fremstille møtet i et negativt lys, spesielt i ingress og overskrift. For egen del synes jeg den politiske debatten lovet godt for kysten og fiskerinæringen. Et konstruktivt møte, der vi endelig kunne møtes fysisk igjen.

Til slutt, Fiskeribladets bildet av salen, med teksten 89 stoler og et bilde av salen som indikerte lav møtedeltagelse. Tilfeldig? Neppe. Til orientering så var det god deltagelse med 89 deltagere og langt flere stoler.