Brexit vil ikke rokke med Spania som EUs ledende fiskerinasjon. Spania representerer om lag 20 prosent av EUs fiskeriflåte målt i fangstvolum. Dette gjør nasjonen til EUs største aktør. Historisk