Hvert år på disse tider kommer det artikler om skate – og en får diskusjoner rundt landingene av skate under ferskfiskordningen. Én side av det er påståtte