En svak norsk krone, økt produksjon av atlantisk oppdrettslaks og økte priser på flere ville arter forklarer hvorfor næringen passerer drømmegrensen på 100 milliarder norske kroner i eksportverdi allerede i begynnelsen av desember.Magisk grenseNorsk fiskeri- og havbruksnæring eksporterte