Etter to år uten fiske ble det i år åpnet for et loddefiske ved Island, Grønland og Jan Mayen. Kjøperne av lodde i Norge har bedt om å få være med i konkurransen om lodda som fiskes ved Island. Sildelaget sier nei, og fangster under 500 tonn kan derfor fortsatt selges direkte til Islandske eller færøyske kjøpere, uten at norske anlegg får legge inn bud.

Årets loddekvote er satt til 127.300 tonn. Av denne har Norge en andel på fem prosent , tilsvarende 6365 tonn. I tillegg har vi byttet til oss 35.443 tonn lodde fra andre stater, som vi har betalt med fisk, hovedsakelig torsk.

Nekter å legge til rette

Norge har brukt torsk, som ellers ville blitt fisket av norske fiskere og levert til norsk fiskeindustri, som betalingsmiddel for de 35.443 tonnene lodde vi har mottatt i ulike fiskeriavtaler. Sjømat Norge mener at det minste vi kan forvente er at norsk industri får delta i konkurransen om lodda.

Sjømat Norge har bedt om at norske kjøpere skal være med i utbudsområdet for alle fangster av lodde over 300 tonn, og at siste fangst, uavhengig av kvantum, alltid skal inkludere Norge i utbudsområdet. Dette vil ikke Sildelaget være med på. Sildelaget nekter å legge til rette for norsk industri.

Bør vurdere kvotebytte

Det er heller ikke i år åpnet for et loddefiske i Barentshavet. Det er derfor viktig at norske anlegg får tilgang til lodde, slik at vi kan være i markedet, og tilby kundene lodde. I skrivende stund er det innmeldt 40 166 tonn lodde (97% av kvoten). Av dette har 65% blitt solgt til Norge, og 35% har blitt solgt til Færøyene og Island. Norske produsenter har hatt mulighet til å by på 72% av fangstene, og om Sildelaget hadde endret grensen for utbud til Norge fra 500 tonn til 300 tonn, slik Sjømat Norge har bedt om, ville vi kunne konkurrert om over 95,5% av fangstene.

Selv om andelen av lodda som er blitt landet i Norge er høyere enn på mange år, mener vi at det er uakseptabelt at norsk fiskeindustri er utelatt fra å kunne konkurrere om norskfanget lodde. Om ikke Sildelaget endrer kurs, og justerer regelverket, mener Sjømat Norge at norske myndigheter virkelig må vurdere kvotebyttene som gjennomføres.

En høy pris

Det skaper ikke aktivitet langs kysten å bytte bort torsk, som ellers ville blitt landa i Norge, med lodde som landes på Island og Færøyene. Norske kvoter skal komme kysten til gode. Torskefiskerne og fiskeindustrien betaler en høy pris for at noen få ringnotredere skal «slippe» å seile til Norge.

Vi ber ikke om noen fordeler i konkurransen, bare om å få delta. Sildelagets holdning er både perspektivløs og kortsiktig. Sildelaget forvalter en lov som politikerne har vedtatt, og vi forventer derfor at fiskeri- og sjømatministeren straks griper inn.