Havbruksnæringen foregår i distriktene og skaper masse arbeidsplasser og aktivitet i de ytre småkommuner langs kysten. I følge Sintefs ringvirkningsanalyse fra 2018 gir Havbruksnæringen ringvirkninger som tilsvarer en verdiskapning på over 20 milliarder- OG -skaper over 20.000 arbeidsplasser.Skal en særskatt virke slik at stat