Andre nye næringer har behov for mange milliarder i subsidier til innovasjon, noe det ofte er gode grunner for.

Havbruk til havs vil derimot ha behov for offentlig risikoavlastning til innovasjon i et mer begrenset omfang. Det handler faktisk mye om å få på plass gode reguleringer som gir mulighet for bærekraftige investeringer.

Professor Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger. Foto: Bent-Are Jensen

Veikart for havbruk til havs

Denne uka presenterte vi scenarioer for offshore havbruk mot 2050 fra en ny stor utredningsrapport.