Jo Inge Hesjevik sier til Fiskeribladet at han har tatt dette opp over lang tid og også da han var representant i Finnmark fylkesting. Hesjevik har stemt for omtrent alt av vedtak som er gjort og som har handlet om vårt samarbeid med Nordvest Russland. Imidlertid – vi er godt vant med at Høyre og Hesjevik omtaler fylkeskommunens politikere og administrasjon på en nedlatende måte.

Det folkelige samarbeidet mellom nordmenn og russere i nord som har vokst frem etter den kalde krigs tid har ingen ting med dagens Putin å gjøre. Samarbeidet er drevet frem av et ønske om fred og stabilitet. I skrivende stund står ukrainere, russere og kirkenesværinger skulder ved skulder, utenfor det Russiske Konsulatet i Kirkenes og protesterer mot Putins krigføring. De har et felles krav: Stopp krigen!

Konfliktdempende former

Den evigvarende mistenksomheten mellom Russland og Vesten har selvsagt vært der hele tiden, men til tross for dette har menneskene på begge sider av russegrensen i Sør-Varanger funnet vennskapelige og konfliktdempende former for kontakt gjennom fellesprosjekter.

Det har vært viktig at fylkespolitikerne i Nordland, Troms og Finnmark har kunnet ha jevnlig kontakt med regionale politikere i Murmansk, Arkhangelsk og Nenets. Dette har gitt politisk ryggdekning for et folkelige samarbeid over grensen med Russland regionalt.

Folk og næringsliv, på begge sider har Pasvikelva som felles kilde for sin strømforsyning. Vi øver med russerne om søk og redning i grenseområdene ytterst i Varangerfjorden. I Kirkenes havn ligger russiske trålere som har for behov for mannskapsbytte, proviantering og reparasjoner.

Selv under pandemien har pomorforeningene i Vardø og Arkhangelsk gjort sitt ytterste for å vedlikeholde folkelige- og næringslivskontakter. Ikke minst er arbeidet i Norsk Russisk fiskerikommisjon viktig. Der handler det om å forvalte skreien og flere andre fiskebestander fra å bli nedfisket. Dette er antakelig det aller viktigste fellesprosjekt vi kan ha med Russland. Alt dette og mer til har vokst frem og vært ønsket av vanlige folk som uansett storpolitikkens luner er tvunget til å være naboer.

Solidaritet først

Fylkestingsrepresentant Hesjevik mener altså dette har fått utvikle seg med naive fylkespolitikere og som han har advart mot i lang tid. Ifølge Hesjevik har vi nå fått se Russlands sanne ansikt.

Dette er et drøyt utsagn for å si det mildt! Dette er så visst ikke tiden for denne typen utspill. Etter mitt syn har vi alle mest å vinne på med å fortsette de folkelige forbindelsene over grensen i nord.

At fylkestingsrepresentant Hesjevik finner krigen som pågår i Ukraina nå, som det rette tidspunkt for å karakterisere andre fylkespolitikere i Finnmark som naive, burde Høyre og han vært for gode til. På begge sider av grensen i Sør-Varanger er folk naturligvis urolig og følger spent med på om krigen i Ukraina vil ramme også oss her nord.

Får vi tilbake den kalde krigen som rammet mange i Øst-Finnmark og som varte i en hel generasjon? Dette og mye mer manes frem nå. Men akkurat nå må vi først og fremst uttrykke omtanke og solidaritet med menneskene i Ukraina.