Sjømatnæringen klarer seg imidlertid bedre enn andre næringer under pandemien. Tall fra Norges sjømatråd viser at det ble