Sjømatnæringen klarer seg imidlertid bedre enn andre næringer under pandemien.

Tall fra Norges sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 105,7 milliarder kroner i fjor, det var en nedgang på 1,4 prosent. Målt i mengde økte eksporten med 1,6 prosent. Fordi næringen hadde en makroøkonomisk medvind i form av en svakere krone, var nedgangen i euro på 9,4 prosent.

Pandemien forårsaket av koronaviruset ble dermed den «svarte svanen» som senket eksportverdien av norsk sjømat i både norske kroner og euro for første gang siden 2003.