Virkningene av å bruke Repparfjorden som deponi for gruveavfall er dårlig utredet. Det er behov for en langt bedre og mer helhetlig forvaltning av fjordene og fiskeriressursene våre.