Nei det er helt korrekt, det er ikke hjernekirurgi. Men på samme måte som en hjernekirurg må benytte seg av forskjellige innlærte teknikker over lang tid, må en industriarbeider bruke teknikker som tar tid å lære seg.

Fiskeindustrien i Norge er for en stor del basert på sesong. Og mange anlegg henter de samme sesongarbeiderne sesong etter sesong. De er opplærte, kan for eksempel handflekke og kjøre flekkemaskin. De vet hvordan en fisk skal legges i karet for å saltes.

Mange industribedrifter får de samme folkene til sesong år etter år. Folk som over mange sesonger, i enkelte tilfeller også et titalls sesonger har opparbeidet seg kunnskap og erfaring, i for eksempel det å handflekke fisk. Det ser enkelt ut når du ser en som kan gjøre jobben utfører den, men om en som aldri har gjort det, kan han i verste fall redusere verdien fra 50,- kroner per kilo til 20,- per kilo ferdigvare. Når du betaler 30,- for råstoffet, og har et betydelig utbyttetap fra hel fisk, så betyr det at små marginer går over i kraftig minus.

Fiskerinæringen er en kompleks næring, med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Noen er veldig enkle, som kan for eksempel å stable isopor på en palle. Teknisk sett veldig enkelt, men fysisk sett ganske slitsomt. I motsetning til laksenæringen, som bruker roboter til denne operasjonen, er det mennesker som stort sett uten unntak gjør denne operasjonen. Kasse etter kasse, palle etter palle og bil etter bil.

Det er med andre ord ikke så enkelt som enkelte vil ha det til å tro. Du kan ikke bare ta en mann fra gata inn i fiskeindustrien. Til enkelte oppgaver ja, men så definitivt langt ifra alle oppgavene. Jeg håper regjeringen tar til vett og fjerne disse meningsløse tiltakene, som kom over natten. Tiltakene straffer de aktørene som har forsøkt å ta kampen mot smitte på alvor med å kjøre puljevis inntak av ansatte over tid.

Fiskeindustrien er vant til å jobbe med hygiene. Hygiene er en del av hverdagen til alle fiskeindustribedrifter. Derfor var næringa også tidlig ute med strenge regler for å redusere risiko for smitte i størst mulig grad. Det er ingen som er mindre tjent med å få sitt anlegg stengt ned enn en fiskeindustribedrift, som følge av koronasmitte som skal ha 80–90 prosent av sin omsetning i årets første fire-fem måneder. Derfor har også næringa praktisert strenge restriksjoner med karantene og generell hygiene.

Vi vet at markedssituasjonen allerede vil gjøre årets sesong vanskelig. Får du bemanningsproblemer på toppen, vil det gjøre avviklingen av årets sesong vanskelig. Ikke minst for fiskerne som i verste fall vil risikere å slite med å få levert sin kvote til forventet tid eller i ytterste konsekvens kanskje ikke får fisket opp hele sin kvote.

Jeg forventer at regjeringen gjør seriøse vurderinger for å åpne for et midlertidig unntak for den definerte samfunnskritiske fiskernæringa, slik at de kan få sine sesongarbeidere inn i landet. Ingen er vel uenige i at strenge tiltak er nødvendige, også grensekontroll og testing ved grense, samt testing ved ankomststed. Disse tiltakene er meget treffsikre og fungerer i dag, noe vi blant annet har sett lokalt i Lebesby kommune.