I 2017 inngikk regjeringen en intensjonsavtale med dagligvarebransjen og næringsorganisasjonene. Målet med avtalen var å øke konsumet av sjømat. I vår undertegnet helseminister, Bent Høie (H), en forlengelse av avtalen frem til 2025.

Robert Eriksson. Foto: Pressefoto

Politikerne har opp gjennom årene gjort en rekke tiltak for å øke forbruket av fisk, og spesielt har tiltakene vært rettet mot barn og unge, hvor blant annet et av tiltakene var informasjonskampanjer i skolen. Ønsketenkningen fra myndighetene var at dette skulle øke fiskeforbruket markant blant denne aldersgruppen. Fakta viser at sjømatforbruket blant det norske folk har blitt redusert med 10 prosent siden 2015, mens målet var en økning på 20 prosent fra 2017 og frem til og med i år. De samme gode ønsker og ambisjoner er videreført den nye avtalen, som gjelder til 2025. Alt tyder på at de ikke vil nå målet ved å skrive ut mer av den medisinen som ikke virker.

Problemet er at politikerne aldri nevner det sterkeste tiltaket for å endre vaner: nemlig pris.

Sjømatrådets undersøkelse, som ble offentliggjort nå like før sommeren, viser at hele 20 prosent av de spurte trakk frem pris som den viktigste faktoren for at de ikke spiste mer sjømat.

Knuste egne ambisjoner

I 2019 kjørte dagligvarekjeden Kiwi en seksukerskampanje hvor de fjernet moms på sjømat. Kjedens mål var å øke salgsvolumet på sjømat med 20 prosent. Det interessante var at Kiwi knuste sine ambisjoner. Resultatene viste at de økte salget av sjømat med 42 prosent på de 6 ukene kampanjen gikk. Dette bare bekrefter at å fjerne momsen funker. Det viser både denne kampanjen og tidligere kampanjer hvor man fjernet moms på grønt og frukt.

Tar vi en rask titt på prisene mellom fisk og kjøtt ser vi raskt at det er et stort gap. En Salma lakse-loin hos Rema 1000 koster 249 kr per kg., og at prisen for angus entrecote hos Meny er på 159,30 kr. per kg. Dette illustrerer på en god måte de store prisforskjellene. Tar vi videre med i betraktning at rødt kjøtt blir subsidiert med om lag 70 kr per kg er det lett å forstå at vi har et stykke å gå før vi oppnår fair play i kjøledisken. Sjømatnæringen er subsidiefri. Jeg ber ikke om subsidier, vi er stolte over å produsere kvalitetsmat uten hjelp fra skattebetalerne. Så har jeg forståelse for at landbruket er i en annen situasjon. Derfor burde politikerne uten å blunke fjernet momsen på sjømat, slik at vi oppnådde mer fair play i kjøledisken og en mer reell valgfrihet blant forbrukerne.

– Kan ikke være noe stor sak

Sjømatbedriftenes har også sett nærmere på hva det vil gi av miljøgevinster at folk flest øker konsumet av sjømat og reduserer forbruket av rødt kjøtt. Helsedirektoratet anbefaler at vi spiser 500 gram rødt kjøtt i uken, men det reelle er at nordmenn flest spiser godt over 800 gram per uke. For å produsere 1 kg rødt kjøtt slipper vi ut 30 kg CO2, mens for 1 kg produsert laks er utslippene bare 2,5 kg CO2.

Dette bare bekrefter at sjømat ikke bare er sunt og godt, det er også utrolig miljøvennlig. Hadde folk flest redusert kjøttforbruket med 20 prosent og økt sjømatforbruket med 20 prosent ville reduksjonen i CO2-utslipp tilsvart utslippene fra over 100 000 biler per år.

Det er snart valg, og ett av Sjømatbedriftenes klare krav er å fjerne moms på sjømat. Vi vil heie på politikere som tørr og vise handlekraft. Evnet man å fjerne sukkeravgiften, kan det ikke være noen stor sak å få fjernet moms på sjømat.