FHF utlyste i 2019 prosjektmidler for å finne ut hvorfor fiskefartøy utsettes for korrosjon og hva som kan gjøres for å redusere dette problemet både for nybygde båter og ved vedlikehold av eksisterende fartøy.

Prosjektet ble tildelt SINTEF i samarbeid med DNV, rederiet H. P. Holmeset AS, Skipsteknisk AS og Optimar AS.

Brit Graver, DNV Foto: Privat
Astrid J. Bjørgum, SINTEF Industri Foto: Sintef
Edmund K. Natvik, DNV Foto: Privat

Ole Øystein Knudsen, SINTEF Foto: SINTEF

Vanlige årsaker til korrosjon

Prosjektet har vist at korrosjon i fiskefartøy ofte skyldes en sammenblanding av ulike typer materialer. En typisk feil er sammenkobling av karbonstål med rustfritt stål eller kobberholdig materiale som fører til galvanisk korrosjon.

Utstyr i rustfritt stål som står montert på innvendig fabrikkdekk i malt karbonstål har ofte ført til problemer. Der det oppstår skader i belegget, kan dekket utsettes for galvanisk korrosjon som følge av direkte kontakt med rustfritt stål i våte omgivelser.

Korrosjonshastigheten er høy og kan forårsake hull i dekket. En annen vanlig årsak til korrosjon er utilstrekkelig katodisk beskyttelse. Dette er typisk funnet i dragerbrønn på autolinefartøy, trålslipp på trålefartøy, varmevekslere i båtenes kjølesystem, på ror og i propellområder.

Galvisk korrosjon. Foto: Privat

Rustfritt stål

I prosjektet har vi fulgt H. P. Holmeset's nye autolinebåt «Geir» fra den kom inn til Vaagland båtbyggeri til den var inne på verksted i juni i år for kontroll etter ett år på sjøen. MS «Geir» ble designet med fabrikkdekk i rustfritt stål for å unngå galvanisk korrosjon, og inspeksjonen etter ett år viste ingen tegn til korrosjon.

Bruk av fabrikkdekk i rustfritt stål er ett av flere tiltak for å unngå korrosjon på nye fiskefartøy. Gjennom studien har vi også sett at fabrikkdekk i karbonstål kan brukes, men i så fall må arealet av rustfritt stål som kan bli stående under vann reduseres til et minimum.

Dette kan gjøres ved å redusere antall koblingspunkt mellom dekk og utstyr i rustfritt stål, samt bytte doblingsplater fra rustfritt til karbonstål. I tillegg til at dekket males som vanlig, bør nederste del av de rustfrie utstyrsbena males.

Andre tiltak for å redusere omfanget av korrosjon på fiskefartøy er å påse at katodisk beskyttelse fungerer tilfredsstillende på alle eksterne deler av båten under vannlinja.

Et effektivt tiltak er montering av ekstra offeranoder i områder på båten som er skjermet for katodisk beskyttelse fra påtrykt strømanlegg, som for eksempel i dragerbrønn, sjøkiste og trange spalter på ror/flap.

I tillegg må det sikres at anoder er godt festet, gjerne sveiset fast, at det er et tilstrekkelig antall anoder og at det er elektrisk kontakt mellom anodene og alle deler av båten som skal beskyttes. I lukka- eller trange rom der det er liten utskifting av vann må sinkanoder benyttes. Aluminiumanoder må kun brukes der de står åpent mot sjøvann eller der det er god utskifting av vannet.

Reparert og malt hylsetetning med nye anoder. Til kronikk fra Sintef og DNV Foto: Privat

Egen håndbok

Prosjektet avsluttes i disse dager, og resultatene av arbeidet er sammenfattet i en håndbok. I håndboka dokumenteres og kartlegges årsaker til typiske korrosjonsskader, og det gis anbefalinger for å unngå korrosjon på fiskefartøy.

Håndboka inneholder også en oppsummering av forskrifter/krav til fiskefartøy, en kort innføring i typiske korrosjonsformer som båter og andre konstruksjoner til havs utsettes for, samt en beskrivelse av måter som benyttes for å beskytte mot korrosjon.