Etter mange års arbeid, ser det endelig ut til at Folkeaksjonen har klart å stanse de vanvittige planene om å bore etter olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Man hva skjer så? Denne regjeringa vi i øyeblikket holder oss med, inviterer et tysk selskap til å bedrive prøveboring rett sør for Trænarevet. 

Bjørn Økern er fylkesleder i Naturvernforbundet i Nordland. Foto: Monica Løvdahl

For ni år siden sa Miljødirektoratet blankt nei til dette, men nå har altså pengemakta for alvor tatt hånd om det innerste maktsenteret i Norge. Wintershall DEA skal få tillatelse til å bedrive denne galskapen. I det som Norges Kystfiskarlag betegner som ett av de viktigste områdene for oppveksten til en mengde fiskeslag, som etter hvert beveger seg til kysten og danner grunnlaget for tusenvis av arbeidsplasser og ikke minst; matforsyning langs kysten vår.

Viktig hekkeområde

Og ikke nok med det. Området er hekkeområde for mange sjøfuglarter, og ikke minst: Herfra går Golfstrømmen kontinuerlig rett nord til både Lofotens innerside i Vestfjorden, og yttersia og de rike fiskefeltene der. Wintershall sier på sin side at de er oppmerksom på hvilket følsomt område de skal arbeide i, og tar alle miljømessige hensyn. Etter min mening bare noe tullprat.

Nå Ola, har du muligheten til å vise om du er det vi kaller «hel ved». Som ikke firer på dine holdninger, ikke løper kapitalens ærend

Hadde de tatt det som de hevder virkelig på alvor, hadde de aldri beveget seg i nærheten av Trænarevet med en borerigg. Det må stanses. Selv om det ikke finnes olje, eller kommer noe utslipp, vil seismikken som skal kartlegge den nøyaktige plasseringen av riggen og boringen, drepe flere årganger med yngel og småfisk. 

Elvestuen må ta grep

For noen få år siden møtte jeg Ola Elvestuen på årsmøtet til Folkeaksjonen i Stamsund. Han holdt et innlegg på møtet, og var mer enn klar på sine holdninger og sin motstand mot oljeleiting i LoVeSe. Nå Ola, har du muligheten til å vise om du er det vi kaller «hel ved». Som ikke firer på dine holdninger, ikke løper kapitalens ærend, og ikke har lange sideblikk til din egen karriere som statsråd for Klima og Miljø. 

For den vil komme til å få en brå slutt, hvis du ikke klarer, med din politiske tyngde, å stanse denne prøveboringen. Som ikke er noe annet enn en ufyselig fordekt omvei til å starte omkampen om LoVeSe. Saken er klaget inn til departementet ditt, og du avgjør nå. 

Får du stansa Wintershall nå, er du sikra plass på «skryteveggen» til departementet ditt.