Det er 143 år siden tunnelprosjektet ble lansert, og det har vært utredet hele 21 ganger. Foran hvert valg har partiene gitt håp om at nå skulle tunnelen realiseres, men så snart valget er over er tunnelen skrinlagt. Parodien og hykleriet fortsetter.

Skribenten

Einar Ebbesen er pensjonert kommandør i Sjøforsvaret og medlem av Senterpartiet i Bergen

Håpet som brast

Med en samferdselsminister fra Kristelig Folkeparti var det denne gang store forhåpninger til det nyeste statsbudsjettet blant sjøfarende og kystens befolkning, og da spesielt blant KrF-velgere. Samferdselsministeren hadde jo i samtaler med ordførere og partimedlemmer på Møre mer enn antydet at nå skulle det bli bevilget penger til tunnelen.

Ikke å undres over at en tidligere ordfører fra KrF i Vanylven kommune kaller det «et dolkestikk i ryggen». Samferdselsministeren hadde også den freidighet å si til ordføreren i Vanylven at de ikke måtte gi opp håpet, det var bare pengene det sto om.

Åttende bud

Har du ikke lest din katekisme, Hareide? Det åttende bud forbyr oss å lyve, men det er nettopp det du gjør når du først gir inntrykk av at saken er i boks og senere sier at det mangler penger.

Samferdselsministeren sier også til Bergensavisen – med henvisning til jernbane og vei E-18 at de ikke kan stoppe et påbegynt prosjekt. Man kan jo spørre om når disse prosjektene ble påbegynt? Planene om skipstunnelen ble påbegynt for 143 år siden.

Når ministeren påstår at det mangler penger, må jeg igjen påpeke at det er de tre vestlandsfylkene som står for 75 prosent av verdiskapingen i Norge. Når så er tilfelle er det ganske freidig av samferdselsministeren å henvise til pengemangel for realisering av tunnelen, mens en merkostnad på jernbanelinjen på en milliard kroner per kilometer i Østfold er OK.

Stad Skipstunnel Foto: Ill.foto.

Tid for et nytt parti

Tidligere NSB hadde én – EN generaldirektør. Nå er VY stykket opp i syv avdelinger med hele 50 direktører – alle med millionlønn. Det er visst aldri problemer med å finne penger til prosjekter på Østlandet; det være seg hoppbakker, opera, garasjer, museer eller prestisjebygg.

Når samferdselsministeren prioriterer nye veier og jernbane på Østlandet fremfor en sikker vei Bergen –Voss og en sikker farled forbi Stad, stiller jeg spørsmål ved hans vurderingsevne. Det har gått tapt 50 menneskeliv ved Stad bare etter 1945 og 50 menneskeliv på veien Bergen – Voss. Ikke rart noen mener Vestlandet bør skilles ut fra resten av Norge. I alle fall bør det stiftes et Vestlandsparti, et parti som kan ivareta Vestlandets interesser og arbeide for en sikrere trafikk både på land og sjø.

Vi må bare nok en gang konkludere med at Stad Skipstunnel og en sikrere vei Bergen – Voss ikke er et aktuelt tema i den nåværende politiske sandkassen på Stortinget.