I Stortingsmeldingen om klimautslipp står det at fiskeflåten skal halvere utslippene frem til 2030 i forhold til 2005. Det er ambisiøst og vil være en drastisk omlegging av alle fartøytyper i fiskeflåten. Samtidig er det ingen spesifikke tiltak for å bidra til å nå målet enn at fritaket for CO2-avgiften ble omdøpt til kompensasjon. Denne skal dog trappes ned frem til 2025 og da er CO2 avgiften på diesel eneste tiltaket som står igjen.

  • CO2 avgiften trappes opp til 2 000 kr pr. tonn i 2030
  • Lånegaranti på 300 mill. til hele nærskipsfartsflåten og fiskeflåten

Kompensasjonsordningen er ikke knyttet til utslipp men «til det enkelte fartøyet sin andel av totalfangsten innenfor kompensasjonsgruppa fartøyet tilhører.» For å få til en reel omstilling og utslippskutt må utslippene knyttes til fiskekvotene. Det må utvikles en insentiv ordning som favoriserer fartøy som kutter utslipp. I 2030 skal det slippes ut halvparten så mye klimagasser knyttet til kvotene. I en overgangsperiode må det tas i bruk virkemidler som gir den ønskede effekt.

Spesielt for de minste fartøyene i kystflåten må det finnes ordninger som gjør ombygging eller nybygg økonomisk mulig. Dette er fartøy som ikke har ressurser og kapital i ryggen til å løfte en slik omstilling alene. Omstillingen må ikke bli en rasering av sjarkflåten til fordel for de store rederiene som har andre ressurser og muligheter til å gjennomføre de nødvendige tiltakene.

EUs program Horizon Europa for sjømatnæringa har store midler. Det er veldig bra men den er vel ikke skreddersydd for sjarkflåten. Vi trenger bedre ordninger som treffer bedre for de oppgavene som stortingsmeldingen peker på.

Sjarkfiske er i utgangspunktet noe av det mest bærekraftige næringsaktiviteten vi har og har et driftsmønster som er veldig godt egnet til utslippskutt. Det er i tillegg veldig bra distriktspolitikk her burde det passe inn i mange partiers programmer.