Dette har så vel Stortinget som Høyesterett sluttet seg til. Konsekvensanalyse Gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni