Lakseeventyret er det blitt kalt – den enorme veksten av oppdrettsanlegg langs norskekysten som produserer laks til hele verden for milliardbeløp. Ideen om det «eventyrlige» opprettholdes ved å vise til arbeidsplassene og formuene det har skapt i Norge.

Bryr bransjen seg da om det gjør befolkningen i noen av verdens fattigste land enda fattigere?

Erik Hagen, daglig leder, Støttekomiteen for Vest-Sahara Foto: Privat

Råstoff til norsk fiskefôr

Da spørsmålet om bærekraften i import av fôrvarer til oppdrettsindustrien var oppe i Stortinget i 2019, uttalte daværende fiskeriminister Harald T.