Akvaplan Niva publiserte 6. august en ny forskningsrapport