En oppdrettslokalitet slipper ut møkk tilsvarende en by av anselig størrelse. En bonde slipper da ikke møkka fra fjøset i sjøen. Kunne sikkert gjort det, men det er neppe lov. Og for det andre så er møkk et verdifullt produkt til gjødsel. Tror at hvis oppdretteren tok vare på møkka så kunne det blitt til et verdifullt stoff som Forex. Gjødsel.

 Å kreve at oppdrett skal på land, er neppe realistisk, da det vil kreve enorme områder for plassering. Men jeg tror at anlegget kan lukkes i sjøen. 99 prosent av anleggene består av plastringer med en not under. Noten må gjøres tett, enten at den erstattes av en presenning, eller at en presenningspose trees utenpå. Den kan være formet som en trakt, og under må det være en oppsamlingskumme for møkk. Så kan møkka pumpes opp for videre behandling.

Havbunnen i fjordene er blitt en livløs ørken, så sant det er et oppdrett der

Dette, å lukke anlegget, vil jo være en vinn-vinn-situasjon for oppdretteren, for han vil bli kvitt lakselusa, og slippe å kjøpe kostbar gift til avlusing, og spare masse millioner til brønnbåter med lusebading. Og vi, befolkninga på kysten, vil kanskje få tilbake både reka og fisken som er blitt borte.

Når det gjelder sirkulasjon av sjøvannet, så må det jo være ganske enkelt å få til å pumpe inn i merden, da det ikke vil bli noen løftehøyde. Og vannet vil bli filtrert, for ikke å få lus inn. Inntaket kan jo legges så langt ned en bare vil, for å få beste kvalitet. Dette, å få oppdrett inn i lukkede system, må nå bli et krav fra kystens befolkning. Vi kan ikke lenger tolerere at kysten legges øde, havbunnen i fjordene er blitt en livløs ørken, så sant det er et oppdrett der, og det er jo ikke bare ett men sågar flere og flere for hvert år. 

Oppdrettsnæringen må nå ta ansvar, de kan ikke være bekjent med å forurense kysten slik som de gjør nå. Jeg tror at et sånt krav må komme fra befolkninga på kysten, blir protestene mange nok, så må myndighetene også reagere.