Seismikkskyting er et sentralt konfliktområde mellom fiskerinæringa og oljeindustrien, blant annet i striden om Lofoten, Vesterålen og Senja. Seismikk skremmer bort fisken noe som har umiddelbare konsekvenser for fiskerne, og den skader og dreper egg, yngel og fisk. Slike skader har også alvorlige konsekvenser på lang sikt. 

Wenche Cumming i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.  Foto: Marius Fiskum

Nedtoning

Oljeindustrien nedtoner problemene og snakker om sameksistens og samarbeid, mens fiskerne erfarer at dette er langt fra realiteten på fiskefeltene. De krever at seismikkskyting ikke må tillates på fiskefeltene og etterlyser mer forskning på området.

I den seinere tida er det gitt litt mer penger til slik forskning, og resultatene så langt går ikke i oljeindustriens favør.

Den 25. mars i år omtalte The Irish Times en undersøkelse gjort av forskere ved University of Tasmania og Curtin University i Australia. De fant at seismikk som brukes i leiting etter olje og gass under havbunnen forårsaker to til tre ganger økt dødelighet hos dyreplankton både på larvestadiet og hos fullvoksne. Tidligere forskning bekrefter disse funnene.

Seismikk som brukes i leiting etter olje og gass under havbunnen forårsaker to til tre ganger økt dødelighet hos dyreplankton både på larvestadiet og hos fullvoksne

Nøkkelfaktor

Dyreplankton er en nøkkelfaktor for helse og produktivitet i de globale marine økosystemene. Forskerne fant at seismikk har et betydelig og ikke erkjent potensial for negativ påvirkning på havets økosystem. Undersøkelsen ble publisert i tidsskriftet Nature Ecology and Evolution og har vakt stor interesse verden over, blant annet i Irland.

Fiskere som fisker reker på Porcupine Bank på vestkysten av Irland har i lang tid observert at rekebestanden ikke var den samme etter seismikkskyting i området. De krever nå at myndighetene revurderer oljeselskapenes tillatelse til å bruke seismikk. Det samme gjør også miljøene som er opptatt av sjøpattedyrenes levevilkår.

Disse funnene forsterker ytterligere kravet om at Lofoten, Vesterålen og Senja må gis varig vern mot petroleumsvirksomhet.