Norske fiskere opplever at de blir diskriminert av islandske myndigheter. Det tar vi på alvor.

Derfor er det også viktig å være helt tydelig på at dette er noe norske myndigheter har tatt opp med Island flere ganger.

Lisa Nordøen, kommunikasjonssjef for fiskeri- og havministeren, Bjørnar Skjæran Foto: NFD

Dette er en vanskelig situasjon og Norge ønsker tilgang for flere fartøy i sonen og en utvidet fangstperiode. Norske myndigheter har tatt opp forbedringer av betingelsene for norske fartøy i utøvelsen av loddefisket, inklusiv adgang til å fiske med trål, nærmest årlig siden 2014, og ofte flere ganger i året.

Da norske og islandske myndigheter møttes i september i fjor i forbindelse med kyststatsmøtet for lodde tok vi fra norsk side opp vilkårene for norske fartøy som fisker i Islandske farvann. Tidligere i februar tok også fiskeri- og havministeren kontakt med sin islandske kollega, Svandís Svavarsdóttir, for å legge fram det norske synet.

Fiskeri- og havministeren vil også ta initiativ til en bilateral samtale med Island på det kommende møtet for Nordatlantiske fiskeriministere i mai.

Tilbakemeldingene Norge har fått, er at Island hevder at de ikke vil endre på reguleringene allerede nå, fordi den gjeldende islandske reguleringen av norsk loddefiske ikke har virket så lenge. Fra norsk side er dette vanskelig å forstå. De nåværende reglene for redskapstype, område, antall fartøy og tidsbegrensning har vært de samme siden 2015.

I det store bildet bør det også nevnes at dersom Norge ikke utnytter hele sin kvote i år kan Island fiske opp det kvantum som ikke er benyttet senere denne sesongen.

Det er beklagelig at islandske myndigheter fremmer misforståelser i denne saken, og det er uheldig at Fiskeribladet videreformidler disse misforståelsene helt ukritisk.

Jeg vil derfor være helt tydelig på at norske myndigheter vil fortsette å ta opp denne problemstillingen med Island og vi vil fortsette å jobbe for at norske fiskere får bedre vilkår.