Regjeringen kjemper for en snarlig oppstart av havvind utbygging og ønsker denne kraften til land også.

Politikerne enes om at dette er helt avgjørende for det grønne skiftet. Et felles standpunkt for tilhengere av dette, er at vi kan forsyne plattformer med strøm produsert i havet. Fordi EU har sagt at da leverer Norge den reneste gassen.

Gunnar Hofstad, nestleder i Industri- og Næringspartiet Trøndelag Foto: Privat

En gass, som EU nå ønsker å omdefinere til grønn energi.

Altså, Norge som – sannsynligvis – allerede er verdens reneste produsent av gass, skal sette i gang, og det snarest mulig, å bygge vindmøller til havs og Norges befolkning skal betale gildet. Dette er kun lønnsomt med milliardsubsidier og med en kWh pris rundt 1,50 til norske husholdninger, gårdsbruk og alt av små og store bedrifter.

… For å erstatte en allerede grønn energi?

Regjeringen legger derved opp til å bygge kraftproduksjon, som hever prisen på strøm langt over vannkraft. Vi vet allerede at når man snakker om installert effekt, så kan vi i realiteten regne omtrent 30 prosent av dette som faktisk produsert.

Hvilke løsninger som velges for å transportere strømmen, omforming og så videre, vet jeg ikke, men tap av produsert strøm er betydelig. Vi kjenner enda ikke langtidseffekten for marine arter, og hvordan vindgeneratorer, strømkabler og så videre påvirker.

Vi vet heller ikke hvordan avskalling fra propellblad, av plaststoffet bisfenol A, og eventuelle utslipp fra vindparker påvirker miljøet i havet. Men vi kan vel med stor sikkerhet se at det neppe øker levestandarden for marine arter.

Nå må noen rusle ned til de på tinget der, banke hardt og bestemt på døren, gå myndig inn, og spør om mora og faren deres vet hva de driver med. For dette henger ikke på greip!