Det har murret om fiskeripolitikken lenge på kysten, spesielt i nord. Til nå har ulike kystopprør hatt lite gjennomslag i