Havmannen Røkke fra havnasjonen Norge har skjønt det. Han bidrar med et gigantisk forsknings- og ekspedisjonsskip – REV. Enda bedre. Han vil også etablere World Ocean Center. Det skulle etableres