Jeg fikk ingen tilbakemelding fra ordstyrer som var Fiskeribladets redaktør. Det var nok ikke meningen at noen skulle være uenige.

Johan Williams

Det var skremmende. Rent nifst var det også at alle var enige. Webinar er en fantastisk effektiv måte å fjerne motforestillinger og rop fra salen.

Fiskeriministeren innledet med å vise til at for troverdig å kunne selge vår fisk som miljøgod og bærekraftig, vil det bli stadig viktigere å sikre vårt omdømme som ansvarlig produsent av marin mat. Det går ikke an annet enn å være enig.

Men så tok det helt av. Fiskeridirektøren presenterte visjonen FangstD. Hver fisk skal telles om bord, sa han, med bruk av moderne teknologi, og inviterte alle til en nasjonal dugnad for å fikse den oppgaven.

Så slapp SINTEFs mann til med en beskrivelse av hvordan man i løpet av en 5 til 10 år skulle ha kunnet fått på plass overvåknings- og kontroll- og rapporteringssystemer som eliminerte enhver mulighet til juks. En av fordelene ville være at systemet etter ha blitt vist bilde av 1 million hyser, nesten hver gang med stor sikkerhet kunne si «ei hyse» til fiskeridirektøren. Med en ingeniørs matematisk beregnede nøyaktighet fikk vi beskrevet et overvåkningssystem som hadde det kommet fra våre naboer, ville blitt omtalt som «totalitærstatens individundertrykkende overvåkning.»

Og alle syntes dette var flotte greier. Til og med kystfiskeren gledet seg til å bli kontrollert, bare han slapp å betale for alt utstyret.

Kystfiskeren så frem til å bli kontrollert meir. Ikke fordi han jukser selv, men for å få fjernet mistanken. Han gledet seg nærmest til at systemet har fylt ut landingsseddelen allerede før han klapper til kai. Jeg ser for meg at bryggeseddel henger fast på enden av garnlenka – ferdig utfylt. Og er det feil utfylt er det ikke fiskeren sånn som i dag som får en smekk – nei det er systemteknikeren.

Men så sa kystfiskeren at det er jo veldig få som faktisk jukser kanskje en promille, for de aller, aller fleste er veldig, veldig lovlydige. Det var fiskeriministeren skjønt enig i.

Der ramla jeg av lasset. For hvis det er slik at de aller fleste er lovlydige så blir det da totalt meningsløst å utvikle og installere på alle norske fiskefartøy et system som teller hver fisk, hver bevegelse, hvert bløgg. Er det på tale om innføring av slik overvåkning i andre næringer? Skal hver agurk telles i drivhuset?

Juks innenfor fiskerinæringen har det vært bred enighet om er et holdningsproblem, og at utfordringen er å skape en holdningsatmosfære der juks ikke er akseptabelt. Den utfordringen løser vi ikke med kunstig intelligens som kan telle hyser. Sinnets tilstand behandles pedagogisk og psykologisk. Å telle hver fisk er symptombehandling. Det vil være mer fremtidsrettet å søke etter årsak og motiver for lovbrudd og å ta et krafttak den veien

På tegnebrettet hos Sintef ligger det kanskje en «e-sjark v 2.0» som uten skipper og mannskapsløst med ett tastetrykk går lydløst ut og henter 346 hyser mellom 1,2 og 1,4 kg. Da løser man organisasjonsstriden i fiskarlaget i samme slengen.