Det vises til medieomtale gjennom flere år vedrørende redusert fangst av reker i Lyngen og Ullsfjorden,