Modige kvinnelige fiskere har vist styrke når de forteller sine historier om helt uakseptable opplevelser i fiskerinæringa. Disse historiene viser at vi må gjøre noe nå.

Endring kommer bare om hver og en av oss tar ansvaret hver dag, i smått og stort. Ansvaret for et godt arbeidsmiljø om bord på fiskebåtene ligger på rederikontoret og i skipperstolen. Både som fiskebåtredere og tillitsvalgte må vi være tydelige:

Enhver ansatt og kollega har krav på å behandles med respekt. Start med alminnelig folkeskikk – det er ikke vanskelig!

Hvordan ville vi selv reagert om det var noen av våre nærmeste som opplevde arbeidsdager fylt av fæle opplevelser, ubehagelige hint og ren trakassering? Skipperen bestemmer om bord, og setter standarden i ord og handling for hvordan vi oppfører oss mot hverandre på jobb.

Vi vet at de aller fleste rederier har orden på arbeidsmiljøet og hvordan folk om bord blir behandlet. Men la det være klart: En uakseptabel opplevelse er en for mye! Det vi har hørt de siste dagene viser at næringa kan gjøre mer.

Vi vil bidra til at organisasjonene i fiskerinæringa tar ansvar på overordnet nivå, og vil samtidig bidra til at det jobbes målbevisst med holdningsarbeid blant våre fiskerkolleger. Dette er et tema som har vært på agendaen i fiskerinæringa i mange år, men nå skal og må vi gjøre det som kreves for å skape varig endring og gode arbeidsvilkår for både kvinner og menn om bord i norske fiskebåter.