Undertegnede var en av dem som skrev under på brevet, og jeg står inne for det som står der.

Da man i ettertid gjennom mediene får mer eller mindre refs fra lederen av Nordland Fylkes Fiskarlag for å ha sendt et slikt brev, blir jeg for min del noe forbauset. Vi mener at det er av stor betydning for slagkraften til de nordnorske fiskerne at vi er samstemt om vedtak og krav overfor spesielt myndighetene gjennom at vi er mange fiskere samlet i et nordnorsk fiskarlag.

Derfor mener vi at det må forhandles med Fiskarlaget Nord om en sammenslåing av Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord. Vi vil da få en tyngde fra over 2000 medlemmer, som tross alt må tas hensyn til i høringssaker, og andre saker som man skal uttale seg om, og det vil være vedtak/uttalelser som i stor grad gjenspeiler alle medlemmenes syn.

Samtidig vil man bli et betydelig lodd på vekten i forbindelse med saker der kystfiskere som er medlemmer i Norges Fiskarlag kjemper mot synet til Fiskebåt, som også er et medlemslag i Norges Fiskarlag.

Brevet omhandler ikke organisasjonsmodellen som ble forkastet av årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag i 2018, men en sammenslåing av medlemslagene i nord.

Når det gjelder organisasjonsmodellen som ble nedstemt har man faktisk innsett at den neppe kommer på banen de første årene, sa Sam Sør heller ikke gikk for den modellen.

Hvordan Jan Fredriksen kan sause brevet sammen med organisasjonsmodellen fra Norges Fiskarlag, som ble nedstemt av årsmøtet, er for meg en gåte. Videre så durer Jan Fredriksen frem med at Fiskarlaget Nord ikke er medlemmer av Norges Fiskarlag.

Jeg vil anbefale ham om å lese Mønsterlovene til Norges Fiskarlag der det står klart hvem som er medlemmer, for det virker som om han har hoppet galant over den paragrafen i vedtektene.

Fiskarlaget Nord gjorde et vedtak som sa at hvis den kursen Norges Fiskarlag nå holdt fortsatte, ville de forlate Norges Fiskarlag. Så der ligger faktisk utspillet nå hos Norges Fiskarlag, slik det har gjort tidligere når Fiskebåt har kommet med samme uttalelser. Og jeg kan ikke minnes å ha lest, eller hørt, at Fiskebåt da ikke var medlemmer av Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag har faktisk lagt til rette for Fiskebåt, for å beholde dem som medlemslag, hvorfor ikke gjøre det samme med Fiskarlaget Nord?

Fiskarlaget Nord er faktisk fullverdige medlemmer av Norges Fiskarlag frem til 2023, slik situasjonen er nå, så Fredriksen trenger ikke spørre om hvem Nordland Fylkes Fiskarlag skal forhandle med, det står i brevet.

Vi håper at brevet kan føre til en diskusjon i lokallagene om hva vi som organisasjon vil gjøre for kystfiskerne i Nord-Norge, og da er det viktig at lokallagene får komme med innspill, og at disse innspillene blir lyttet til, og blir behandlet med respekt på styremøte i Nordland Fylkes Fiskarlag i mai.

Jeg vil bare avslutte med at, slik jeg ser det, vil et fremtidig Nord-Norges Fiskarlag bli en kraftig stemme overfor både ledelsen i Norges Fiskarlag, og norske myndigheter.