Man har nærmest bare hatt forakt til overs for både samisk og annen tradisjonell kunnskap. Det kommende Stortings- og Sametingsvalget vil bli avgjørende for om laksebestanden i Tanavassdraget igjen skal kunne bygges opp til gammelt nivå senere, til glede for innbyggerne i Tanadalen og for sjølaksefisket.

Selv om alle predatorer er blitt fredet, og yngel og smolt er blitt mat for gjedder og lakseender, er dette overhodet ikke vektlagt i forvaltningen. Klima- og miljødepartementets forvaltningshåndbok inneholder ikke begrepet predasjon, kun en illusjon om at overfiske skjer med garn. Som kandidater til årets Sametingsvalg for Bargiidbellodat – Arbeiderpartiet, ser vi med forferdelse og beklagelse på den måten statsråd Rotevatn driver med forvaltning av våre laksestammer.

Tom Sottinen, AP’s 1.-kandidat østre valgkrets Foto: Sametinget
Ragnhild Vassvik, AP’s 2, kandidat østre valgkrets Foto: Sametinget
Hartvik Hansen, AP’s 3.-kandidat østre valgkrets Foto: Sametinget

Finland er gitt bestemmelsesrett over sjølaksefisket, og fikk stoppet laksefisket i Tanafjorden og på en lengre strekning langs Finnmarkskysten.

Sjølaksefiskernes organisasjon – Bivdu – søkte om å få tillatelse til å bremse invasjonen av pukkellaks. Men det ble et blankt avslag på søknaden.

I Tanavassdraget ble pukkellaksen i realiteten vedtatt fredet av klima- og miljøminister Rotevatn. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) som innehar den største ekspertisen på vassdraget, ble skjøvet helt til siden av Klima- og miljøministeren. De fikk kun bruke 6 små stengsler, pluss litt annet garnfiske, for å bremse opp for invasjonen.

Heller ikke stangfiskerne fikk tillatelse til å beskatte pukkellaksen, eller predatorer som gjedde. I Oslo satt man og bestemte at ved slikt fiske, skulle man kun bruke «blanke kroker» (altså, krok uten mothaker). Et slikt påfunn kan vel kun oppstå på et kontor veldig langt unna der det fiskes.

Den finske stat fikk bestemme både over forbudet mot sjølaksefiske, og at det ikke skulle brukes effektive redskaper mot pukkellaksen. Norske myndigheter på sin side aksepterte at det på finsk side ikke ble gjort et eneste tiltak for å begrense oppgang av den uønskede arten.

Det forteller noe om Klima- og miljøministerens nedlatenhet overfor de rette forvalterne av Tanavassdraget – TF, at han ikke fant det verdt bryet med å rådføre seg med lokalbefolkningen eller lokal ekspertise da han reiste gjennom Tanadalen i sommer.

Rotevatn, regjeringens manglende handlekraft og politikk når det gjelder forvaltning av villaks i nord, har medført at minst 50.000 eksemplarer av pukkellaksen har fått svømme fritt i Tanavassdraget i år.

Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for at Sametinget skal være en vaktbikkje for at dette ikke skjer igjen, og at den nåværende lakseforvaltningen undergis en grundig og nødvendig opplæring. Vi må få på plass en forvaltning som ikke kaster lokal kunnskap og erfaring på søppeldynga.

I 2017 tvang det borgerlige flertallet på Stortinget igjennom Tanaavtalen med Finland, til tross for store protester fra oss i nord, Arbeiderpartiet var også klart imot at avtalen ble ratifisert.

Når man nå ser hvordan avtalen er brukt til å tyne lokale interesser, bør en oppsigelse av avtalen være en logisk konsekvens. For å få dette til, behøver vi et nytt stortingsflertall med Arbeiderpartiet i førersetet, og vi forutsetter at en ny regjering sier opp Tanaavtalen med Finland.