Stortingsrepresentanten Geir Adelsten Iversen (Senterpartiet Finnmark) stilte nylig statsråd Odd Emil Ingebrigtsen (H) dette spørsmålet.

Ingebrigtsens brev av 25. november bekreftet at de data Iversen bygget på var korrekte, og at regjeringen igjen lar nordnorske kystfiskere bli en salderingspost for i all hovedsak vestnorsk havfiskeflåte. Men lot være å svare på Iversens spørsmål.

Mens den nordnorske sjarkflåte er sultefôret med små torskekvoter planlegger minister Odd Emil Ingebrigtsen å gi bort opp mot 29.000 tonn fisk til EU. I bytte skal Norge få̊ fiske etter kolmule, lange, brosme og noen andre fiskeslag vest av Irland Hvor mye av dette er «papirfisk» får vi først rede på når året er omme. Altså selv om Storbritannia går ut av EU skal EU fiskeflåten få̊ fiske den samme mengde som da Storbritannia var medlem av EU. Og det selv om den britiske andelen av EU- torskekvoten utgjør 50 prosent.

Har Norge virkelig tenkt å la britene etter brexit, få̊ fortsette sitt fiske i Barentshavet, må̊ statsråden komme opp med oppimot 15.000 tonn ekstra.

De som fisken tas fra er Nordnorske kystfiskere og de som får kvotebyttet EU-fisk er havfiskeflåten hovedsakelig på Vestlandet. Dette synes statsråden er ok. Det er altså ok for regjeringen å ta millioninntekter fra nordnorske fiskere og gi dette til havfiskeflåten i vest. De som blir ranet får ingen ting i bytte. Det er altså intet bytte!

Dette må̊ stoppes. Jeg foreslår at Fiskarlaget og Kysffiskarlaget går samme om en protest mot at EU får fortsette sitt fiske som om brexit ikke har skjedd.