Geir Adelsten fra Finnmark Sp er opptatt hvilke anvendelse nordsjøsilda går til. I fjor 2020 fisket vi mesteparten av vår nordsjøsildkvote til konsum og leverte til god pris i Norge. Silda fisket vi enkelt og med minimalt bruk av drivstoff i EU sonen (britisk farvann).

Helge Vikshåland. Foto: Kjersti Sandvik

I år har vel de fleste oppegående fått med seg at norske fiskere er utestengt fra britisk farvann og vice versa. Dette er ingen ønsket situasjon men vi må forholde oss til at slik er det i år.

Det betyr at vi ikke kan fiske denne silda når på året og til hvilken anvendelse vi til enhver tid ønsker. Vi må fiske når den er tilgjengelig i Nøs (Norsk økonomisk sone) eller la være å fiske den. De senere årene har nordsjøsilda vært tilgjengelig i Nøs frem til sommeren er på hell og slik ser situasjonen ut også i år.

Den norske flåten med ringnot, kyst og trålfartøy har lagt ned betydelig innsats for å fange den norske kvoten av nordsjøsild i norsk farvann, og har i stor grad lykkes med det selv om det til enkelte tider har vært vanskelig.

Da nordsjøsilda viste seg i bra konsentrasjoner på sensommeren i år, våget vi ikke lenger å vente med å fiske den, dersom vi skulle berge kvoten i år. Erfaringsmessig vet vi at den svømmer over grensen til britisk farvann og blir der kanskje frem til jul – utilgjengelig for norske fiskere.

Vi forhørte oss om leveranse til konsum men der var ferie og nedstengt over hele fjøla. Alternativet ble da å levere til indirekte konsum lokalt og til gode priser. Fisket ble gjennomført enkelt, på kort tid og med minimal bruk av brennstoff rett utenfor stuedøra. At en skal få kritikk for dette, oppleves kunnskapsløst og er vanskelig å forstå.

Fisken blir levert og bearbeidet i Norge og skaper store ringvirkninger både lokalt og til norske arbeidsplasser generelt. Er det Senterpartiets politikk å detaljstyre dette og tenker en likedan om f.eks. norsk kornproduksjon, som i stor grad går til dyrefor?