«Fisken som tilbys er fremdeles fryst, og det er idag knapt noen som kan kjøpe den fryste fisken», skriver

 

Her er realitetene når det gjelder fryst råstoff:

  • Nær halvparten av det fryste råstoffet videreforedles ved norske foredlingsanlegg.
  • Fryst råstoff har god kvalitet.
  • Et større kvantum fersk torsk ble eksportert ubearbeid i 2018, enn fryst.
  • Fryst torsk er bearbeid av norske fiskere ombord i fiskeflåten.
  • Fryst råstoff gir mulighet til økt norsk bearbeiding, og helårlige arbeidsplasser.

Tilslutt, målet må være størst mulig verdiskapning. Det være seg for eksport av villfisk eller oppdrettsfisk. Mangfold i råstoffanvendelse er positivt for den totale verdiskapningen.

Idag bidrar eksport av ubearbeid fersk og fryst torsk til økt verdiskapning, men mesteparten av hvitfisken videreforedles i Norge. La oss håpe at økt automatisering og effektivisering kan bidra til at en enda større andel videreforedles i Norge, med økt verdiskapning som resultat.