Kjøpekraftsutviklingen i eksportmarkedene vil bestemme både lengden på nedturen og hvor stor den blir.I barnesangen heter det