Kongekrabbens etablering i Balsfjorden var forventet, men er ikke miljømessig forsvarlig. Kongekrabben er en økologisk trussel mot alt marint liv i Balsfjorden og vil kunne gjøre ubotelig skade. Kongekrabben må betraktes