Kjernekraft er den tryggeste og mest stabile energikilden vi har.

Norge vil trenge mye mer strøm i årene som kommer. Ifølge en rapport fra DNV må strømproduksjonen økes med to tredjedeler fram mot 2050. DNV besitter noe av den fremste ekspertisen når det gjelder forståelse for energikompleksitet.

Jonny Hesthammer er CEO i M Vest Energy og tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen.